Rybka, M., & Wrześniewska-Pietrzak, M. (2018). „Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną” – ojczyzna jako wartość w homiliach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 93-116. https://doi.org/10.14746/psj.2018.8