Sławek, J. (2018). O Polsce, „umiłowanej ojczyźnie wszystkich Polaków”, czyli o pojęciu ojczyzny w homiliach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 117-130. https://doi.org/10.14746/psj.2018.9