Stelmach, W. (2018). Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 131-144. https://doi.org/10.14746/psj.2018.10