Świerkowska, D. (2018). Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 145-157. https://doi.org/10.14746/psj.2018.11