Wieczorek, U. (2018). Pojęcie radości w opisie doświadczenia mistycznego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 159-167. https://doi.org/10.14746/psj.2018.12