Zagórska, K. (2018). Joanna Smól, Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku. Studium genologiczne, Poznań 2018. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 177-180. https://doi.org/10.14746/psj.2018.14