Tanuszewska, L. (2015). Operowanie językiem w poszukiwaniu sensu oryginału. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 129–136. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.9