Wiatrowski, P. (2015). Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 171–178. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.12