Grądziel-Wójcik, J. (2015). „Święte życie” na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 45–62. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.2