Lech-Kirstein, D. (2015). Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 85–95. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.5