Migdał, J. (2015). Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 97–104. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.6