Ruta, K., & Wrześniewska-Pietrzak, M. (2015). Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 117–130. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.8