Rybka, M., & Sławek, J. (2015). „Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 131–151. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.9