Sarnowska-Giefing, I. (2015). Patronimy jako składniki osobowego kodu identyfikacyjnego Żydów poznańskich od XVI do XVIII wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 153–164. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.10