Sieradzka-Mruk, A., & Zagórska, K. (2015). Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 193–198. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.13