Walczak, B. (2016). Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 9–13. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4509