Zierhoffer, K. (2015). Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 13-14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4514