Abramowicz, Z. (2014). Synkretyzm antroponimii Podlasia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 17-32. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.2