Sieradzki, A. (2014). Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 163–171. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.13