Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2014). Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 135–144. https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.11