Walczak-Mikołajczakowa, M. (2017). Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 103–112. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.8