Rejter, A. (2017). Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 21-30. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.2