Piotrowicz, A., Witaszek-Samborska, M., & Skibski, K. (2017). Przedmowa. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 7-10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8348