Borowiak, P. (2016). Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 127-136. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.10