Sojda, S. (2016). Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 157-167. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.13