Migdał, J. (2016). Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 211-215. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8357