KOZARYN, D. Początki polskiego chrześcijaństwa na podstawie Kroniki to jest historyi wszytkiego świata… Marcina Bielskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 33, p. 33–42, 26 lis. 2018.