DRAGUŁA, A. Zabiorę się czy wstanę? Od przekładu przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32) do teologii miłosierdzia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 34, p. 59-70, 29 lis. 2018.