KOZARYN, D. O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 35-36, p. 45-54, 15 grudz. 2018.