NOWAK, M. Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 35-36, p. 67-77, 15 grudz. 2018.