RYBKA, M.; WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK, M. „Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną” – ojczyzna jako wartość w homiliach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 35-36, p. 93-116, 15 grudz. 2018.