SŁAWEK, J. O Polsce, „umiłowanej ojczyźnie wszystkich Polaków”, czyli o pojęciu ojczyzny w homiliach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 35-36, p. 117-130, 15 grudz. 2018.