STELMACH, W. Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 35-36, p. 131-144, 15 grudz. 2018.