ŚWIERKOWSKA, D. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 35-36, p. 145-157, 15 grudz. 2018.