WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK, M. Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. A. Kominek, Kielce 2018, ss. 214. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 35-36, p. 171-175, 15 grudz. 2018.