GRĄDZIEL-WÓJCIK, J. „Święte życie” na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 30, p. 45–62, 5 luty 2015.