LECH-KIRSTEIN, D. Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 30, p. 85–95, 5 luty 2015.