MIGDAŁ, J. Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 30, p. 97–104, 5 luty 2015.