SARNOWSKA-GIEFING, I. Patronimy jako składniki osobowego kodu identyfikacyjnego Żydów poznańskich od XVI do XVIII wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 30, p. 153–164, 5 luty 2015.