WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA, M. Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 31, p. 103–112, 1 lip. 2017.