REJTER, A. Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 32, p. 21-30, 15 grudz. 2017.