BOROWIAK, P. Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 32, p. 127-136, 15 grudz. 2016.