SOJDA, S. Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 32, p. 157-167, 15 grudz. 2016.