MIGDAŁ, J. Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, n. 32, p. 211-215, 15 grudz. 2016.