Jezierska, Beata, i Małgorzata Jakobsze. 2014. „Grzeczność językowa Korespondencji Elektronicznej W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 28 (styczeń), 39-48. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.3.