Gorzelana, Joanna. 2018. „Spojrzenie człowieka Na Boga Ojca W Pieśniach Sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej Na Podstawie Leksyki określającej Ojca”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36 (grudzień), 9-22. https://doi.org/10.14746/psj.2018.1.