Kozaryn, Dorota. 2018. „O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków)”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36 (grudzień), 45-54. https://doi.org/10.14746/psj.2018.4.