Nowak, Małgorzata. 2018. „Echo Modlitwy wewnętrznej W Notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36 (grudzień), 67-77. https://doi.org/10.14746/psj.2018.6.