Rybka, Małgorzata, i Marta Wrześniewska-Pietrzak. 2018. „«Obejmuję Spojrzeniem Duszy całą Ojczyznę umiłowaną» – Ojczyzna Jako wartość W Homiliach Jana Pawła II”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36 (grudzień), 93-116. https://doi.org/10.14746/psj.2018.8.