Stelmach, Wojciech. 2018. „Język Polski W Statucie Synodu łęczyckiego Z 1285 Roku – tłumaczenie kanonów”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36 (grudzień):131-44. https://doi.org/10.14746/psj.2018.10.